Zasady wystawowe

Show classes of the WCF

Class 1 – World Champion – P.H. In this class cats compete for the title „Best Variety“ and/or „Best in Show”. They may receive the Prize of Honour.
Mogą otrzymać certyfikat HP

Class 2  World Premier – P.H. In this class cats compete for the title „Best Variety Alter“ and/or „Best in Show Alter”. They may receive the Prize of Honour.
Mogą otrzymać certyfikat HP

Class 3  GR. European Champion resp. GR. Continental Champion – CACM In this class cats compete for the title „World Champion“. They must receive CACM in 3 international shows of WCF in 3 different countries from 3 different judges, where one country must be in another continent.
W tej klasie koty rywalizują o tytuł „World Champion”. Muszą otrzymać CACM w 3 międzynarodowe pokazy WCF w 3 różnych krajach z 3 różnymi sędziami, gdzie jeden kraj musi znajdować się na innym kontynencie.

Class 4  GR. European Premier resp. GR. Continental Premier – CAPM In this class cats compete for the title „World Premier“. They must receive CAPM in 3 international shows of WCF in 3 different countries from 3 different judges, where one country must be in another continent.
W tej klasie koty rywalizują o tytuł „World Premier”. Muszą otrzymać CAPM na 3 międzynarodowych wystawach WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów, gdzie jeden kraj musi znajdować się na innym kontynencie.

Class 5  European Champion resp. Continental Champion – GCACE In this class cats compete for the title „GR. European Champion“ resp. „GR. Continental Champion“. They must receive GCACE in 3 international shows in 3 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty walczą o tytuł „GR. European Champion” odp. „GR. Continental Champion”. Muszą otrzymać GCACE na 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów.

Class 6  European Premier resp. Continental Premier – GCAPE In this class cats compete for the title „GR. European Premier“ resp. „GR. Continental Premier“. They must receive GCAPE in 3 international shows in 3 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty walczą o tytuł „GR. European Premier” odp. „GR. Continental Premier”. Muszą otrzymać GCACE na 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów.

Class 7  Grand Int. Champion – CACE In this class cats compete for the title „European Champion“ resp. „Continental Champion“. They must receive CACE in 3 international shows in 3 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty walczą o tytuł „European Champion” wzgl. „Continental Champion“. Muszą otrzymać CACE na 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów

Class 8  Grand Int. Premier – CAPE In this class cats compete for the title „European Premier“ resp. „Continental Premier“. They must receive CAPE in 3 international shows in 3 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty walczą o tytuł „European Champion” wzgl. „Continental Premier“. Muszą otrzymać CACE na 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów

Class 9  Int. Champion – CAGCIB In this class cats compete for the title „Grand International Champion“. They must receive CAGCIB in 3 international shows in 2 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty rywalizują o tytuł „Grand International Champion”. Muszą otrzymać CAGCIB na 3 międzynarodowych wystawach w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów.

Class 10 Int. Premier – CACPIB In this class cats compete for the title „Grand International Premier“. They must receive CAGPIB in 3 international shows in 2 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty rywalizują o tytuł „Grand International Premier”. Muszą otrzymać CAGPIB na 3 międzynarodowych wystawach w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów

Class 11  Champion-class – CACIB In this class cats compete for the title „International Champion“. They must receive CACIB in 3 international shows in 2 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty walczą o tytuł „International Champion”. Muszą otrzymać CACIB na 3 międzynarodowych wystawach w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów.

Class 12 Premier-class – CAPIB In this class cats compete for the title „International Premier“. They must receive CAPIB in 3 international shows in 2 different countries from 3 different judges.
W tej klasie koty rywalizują o tytuł „International Premier”. Muszą otrzymać CAPIB na 3 międzynarodowych wystawach w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów.

Class 13 Open class (starting with 10 months) – CAC In this class cats compete for the title „Champion“. They must receive CAC in 3 international or national shows from 3 different judges.
W tej klasie koty konkurują o tytuł „Championa”. Muszą otrzymać CAC na 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach od 3 różnych sędziów.

Class 14 Neuter class (starting with 10 months) – CAP In this class cats compete for the title „Premier“. They must receive CAP in 3 international or national shows from 3 different judges.
W tej klasie koty walczą o tytuł „Premier”. Muszą otrzymać CAP w 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach od 3 różnych sędziów.

Class 15 Kitten 6 – 10 months – CACJ Cats exhibited in this class may not be younger than 6 months on the first day of the show and not older than 10 months and must be registered in the LO or RIEX register of a recognized club.
Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 6 miesięcy w pierwszym dniu wystawy i nie starsze niż 10 miesięcy.

Class 15a  Neutered Kitten 6 – 10 months – CAPJ Cats exhibited in this class may not be younger than 6 months on the first day of the show and not older than 10 months and must be registered in the LO or RIEX register of a recognized club.
Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 6 miesięcy w pierwszym dniu wystawy i nie starsze niż 10 miesięcy.

Class 16  Kitten 3 – 6 months – CACP The same rules apply as for kittens 6 – 10 months, but for cats with an age of 3 – 6 months.
Te same zasady jak dla kociąt 6 – 10 miesięcy, ale dla kotów w wieku 3 – 6 miesięcy.

Class 16a  Neutered Kitten 3 – 6 months – CAPP The same rules apply as for neutered kittens 6 – 10 months, but for these cats with an age of 3 – 6 months.
Te same zasady jak dla kociąt wykastrowanych 6 – 10 miesięcy, ale dla kotów w wieku 3 – 6 miesięcy.

Class 20  Litter class (3 – 6 months) A litter shall be judged according to the standard of the corresponding breed and according to his development. The more excellent traits are in the litter, the better the litter. Cats exhibited in this class may not be younger than 3 months on the first day of the show and not older than 6 months.
Miot będzie oceniany zgodnie ze standardem odpowiedniej rasy i zgodnie z jego rozwojem. Im więcej doskonałych cech ma miot, tym lepszy miot. Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 3 miesiące pierwszego dnia wystawy i nie starsze niż 6 miesięcy.

Class 21 Veteran class In this class only pedigreed cats older than 8 years may be exhibited. They receive the qualification “Excellent”.
W tej klasie mogą być wystawiane tylko koty rasowe starsze niż 8 lat.

więcej informacji na stronie WCF:
http://www.wcf-online.de/WCF-EN/regeln/ausstellungsklassen.html